Konu 4: Personel Yönetimi

Personel Yönetimi

Eğitimcilerde Olması Gereken En İyi Beceriler

  • Sabır
  • İyi İletişim
  • Esneklik
  • Güven
  • Dinleme Becerisi
  • İyi Muhakeme Becerisi
  • Empati
  • Açık Fikirli

Kaynak: https://ounews.co