Konu 4: Uygulama: Faaliyetler, Öğretme Materyalleri, İpuçları & Fikirler

Microsoft Yeni Dijital Okuryazarlık Kursu: https://www.microsoft.com/en-us/digitalliteracy/home

5 Kolay Adımda Problem Çözme: https://www.udemy.com/course/problem-solving-in-5-easy-steps/

Problem çözme yetenekleri: https://www.udemy.com/course/problem-solving-skills/

Yapısal Problem Çözme Metodolojisi, Araçları ve Teknikleri: https://www.udemy.com/course/structured-problem-solving-methodologytools-and-techniques/

 

Kaynak: www.gettyimages.com

IMDA Temel Dijital Beceri Testi: https://www.gevme.com/70679656/registration/order/form

Silver InfoComm Temel Dijital Beceri Testi: https://imsilver.imda.gov.sg/test-my-digital-skills/basic-digital-skills

NorthStar Digital Literacy Test: https://www.digitalliteracyassessment.org/

Temel Dijital Beceri Pasaportu: https://digitalskillsfoundation.org/courses.php

Kaynak: www.gettyimages.com

Dijital Problem Çözme Becerileri A:

https://www.youtube.com/watch?v=Mv5aO4C_e_E

Dijital Problem Çözme Becerileri B:

https://www.youtube.com/watch?v=Mv5aO4C_e_E&t=14s

Vatandaşlar için Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi (DigComp):

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1315&langId=en

Kaynak: www.gettyimages.com