Konu 4 : Kültürel farklılıklar ve kültürel yönetim

Kültürel farklılıklar ve kültürel yönetim

Önemli ipucu

Kültürlerarası yanlış anlamadan kaçınmanın bir yolu, iletişimi olabildiğince açık hale getirmek, mono-kültürel bir ortamda bariz görünebilecek konular hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve iletişim kurmak ve iletişim kurduğumuz insanların ne demek istediğimizi anladığını tekrar tekrar kontrol etmektir. Deneyimler, eğer bunu yaparsak, sadece iletişimin kalitesini ve etkililiğini artırmakla kalmayacağımızı, aynı zamanda kendimizle ve farklı kültürel geçmişe sahip insanlar hakkında yeni şeyler öğrenerek olumlu ilişkilerin gelişimini teşvik edeceğimizi göstermektedir. Eğitimciler destek sağlarken kültürlerarası iletişime yönelik bu yaklaşımı benimserlerse, gruplarındaki göçmen öğrencilerle aralarındaki yanlış anlama riskini azaltacak ve kültürel çeşitliliği bir varlık olarak görme olasılığını artıracaktır.

Kaynak:mnm.all @unsplash