Konu 4: Etkinlikler, Öğretim Materyali, İpuçları ve Fikirler

     Uygulama: Türkçe öğretmeye alfabe öğretmekle başladığımız için ilk etkinliğimiz, Türkçe seslerin ve harflerin öğreniciye tanıdık gelmesini sağlamak için öğrenicinin ana dilindeki ses ve harflerle karşılaştırılması olmalıdır. Bu etkinlik için kullanılabilecek kaynak örneği Ek-1’de sunulmuştur.

Daha fazlası için tıklayın!

     Etkinlik: Selamlaşma ifadeleri ve tanışma konuşmalarını pekiştirmek için bunların yer aldığı dinleme/izleme etkinlikleri yapılabilir. Örnek olarak günlük hayatta karşılaştığına selamlaşıp konuşan insanların ses ve görüntü dosyaları izletilip, aynısını öğrencinizin yapmasını isteyebilirsiniz. Benzer etkinlikler okuma ve yazma çalışmaları için de geliştirilebilir.

    

EK-1: ARAPÇADAKİ HARFLERİN TÜRKÇE KARŞILIKLARI Türkçe sesler ve harfler öğretilirken hedef kitlenin ana dili olan Arapça karşılıkları verilerek anlaşılırlık arttırılmalıdır.