Konu 3: Göçün kişisel ve sosyal sonuçları

Avrupa Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu Gündemi (Avrupa Komisyonu, 2011), AB’ye göçmen entegrasyonu ile ilgili en acil zorlukları vurgulamaktadır. Özellikle:

  • Eğitim başarısındaki boşluklar;
  • Göçmenlerin düşük istihdam düzeyleri, özellikle göçmen kadınlar için;
  • ‘Beyin israfı’ ve yüksek seviyelerde ‘aşırı yeterlilik’;
  • Sosyal dışlanma ve yoksulluk için yüksek riskler.

Mevcut kanıtlar (örneğin, OECD / Avrupa Birliği, 2015), üçüncü ülke vatandaşlarının eğitim sisteminde ülke vatandaşlarından daha yüksek engellerle karşılaşmaya devam ettiklerinin altını çizmektedir. Başka bir bakış açısıyla, düşük eğitim seviyeleri sadece mültecilerin sosyal dışlanmasına ve yoksulluğuna neden olmakla kalmaz, aynı zamanda Üye Devlet ekonomileri için de önemli potansiyel maliyetler yaratır.

İlgili Videoyu izleyin

Göçmenler, hem kabul eden ülkeye geldiklerinde hem de varışta aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok zorlukla karşılaşabilir:

Yolculuk sırasında yaşanan zorluklar (doğrudan hedef ülkeyi değil, diğer ülkeleri geçmek de dahil olmak üzere tehlikeli, pahalı, uzun ömürlü, uzun transit dönemi olabilir)
Zor yaşam koşulları ile karşı karşıya kalabilir,
Sınırlı fırsatları ve işgücü piyasasına sınırlı erişim,
Bilinmeyen bürokrasi prosedürlerine uyum sağlamadaki zorluklar,
Ayrımcılık ve sosyal dışlanma ile başa çıkmak,
Dil ve kültürel engeller,
Psikososyal yönler bu değişim ve deneyimden kaynaklanmıştır.

Kaynak: www.pexels.com