Konu 3 : Topluma dayalı öğrenme becerileri

Topluma dayalı öğrenme becerileri

Nedir?

Topluma dayalı öğrenme, akademik teori ile gerçek dünya pratiği arasında köprü kuran bir öğretim stratejisidir. Öğrencileri teşvik eder; akademik öğrenme ve yurttaşlık gelişimi ile eş zamanlı olarak gerçek dünya sorunlarını, toplum ihtiyaçlarını ve ilgisini ele alır.

Topluma dayalı öğrenme becerilerine temel yaklaşım

Katkıda bulunanlar, katılım ve dahil olmaiçin yenilikçi katılımcı yolların aktif olarak teşvik edildiği birçok toplum temelli girişimi tanımladı; müzeler, insan kütüphaneleri, paylaşım kütüphaneleri, zaman bankaları, yiyecek bankaları vb gibi.

Bu girişimlerin çoğu, dayanışma, insani yardımcılık, karşılıklı yardım ve topluluk üyelerinin refahının ortak yararına dayanan dönüştürücü bir güce sahip topluluk temelli eğitim projelerini temsil etmektedir. Aynı zamanda, bu toplum temelli girişimler, eğitimciler tarafından vurgulanan kilit unsurlar üzerinde çalışmanın en iyi yolunu temsil etmektedir:

Sürdürülebilir Barış;

kültürel, etnik ve dini çeşitliliği yönetmeyi öğrenme;

göçü “bir zorunluluk karşısında olumlu bir seçim” ve kültür ve medeniyetin zenginleştirilmesi için bir araç’’ olarak değerlendirmek.