Konu 3 : Acil durumlarla baş etme: Stres, Travma ve Anksiyete Yönetimi

Acil durumlarla baş etme: Stres, Travma ve Anksiyete Yönetimi

Tüm eğitim sağlayıcıları, göçmenlerin farklı bağlamlarda ve derecelerde yaşadıkları travmanın üstesinden gelmek için psikolojik destek sunmaya hazır olmalıdır.

Herhangi bir psikolojik yaklaşımın ve desteğin kilit kültürel ritimlerinin ve hızının dikkate alınması gereklidir. Eğitimcilerin, göçmenler ve mültecilerde ilgili profesyonellere yönelik aşağıdaki travmalardan herhangi biriyle insanları nasıl tanıyacakları ve yönlendirecekleri konusunda eğitim almaları için bir aciliyet söz konusudur.

Bu olabilir:

(a)cinsel travma: memleketlerinde tecavüz, cinsel sömürü ve genital sakatlama veya sığınılan ülkeye giderken;

(b)kaçırılma, rehin alma ve / veya işkence görmekten fiziksel travma;

(c)Yukarıda belirtilen olayların tümünü deneyimlemekten veya bunlara şahit olmaktan kaynaklanan duygusal travma.

Buna ek olarak, tüm farklı kültürel ortamlara ve tamamen yeni bir ortama uyum sağlamaya çabalama stres ve kaygı düzeylerini arttırır. Örgün ve yaygın eğitim sağlayıcıları, göçmenleri anlamlı bir şekilde anlayabilmeleri için destekleyecek şekilde eğitilmeli ve donatılmalıdır.