Konu 3: İyi Uygulamalar, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Strategies, Approaches and Techniques​

Yapın:

  • Öğrenmeye daha kolay erişilebilen mobil elektronik cihazlarda gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları ve pratik alıştırmalar da dahil olmak üzere işlem becerilerinin aktif kullanımını teşvik eden etkileşimli yaklaşımları kullanın.
  • Doğrudan sormak yerine öğrencilerin anlama düzeyine ulaşmaya çalışarak öğrencilerin anlama, öğrenme, düşünme, anlama ve işleme durumlarını düzenli olarak kontrol edin.
  • Öğrencileri, ihtiyaçlarına dayalı günlük aktivitelerle işlem yapma becerilerini geliştirmeye devam etmeye teşvik edin.

Kaynak: www.pexels.com

Yapmayın:

  • Sadece sınıfın ve önünde durup ders anlatmayın, aktif ve etkileşimli olmaya çalışın.
  • Yanıt eksikliğinin ilgi eksikliği anlamına geldiğini düşünmeyin, çünkü dil engeli, göç durumu vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilir, ancak samimi ve davetkar bir şekilde devam edin.
  • Adımları açıkça yazmadığınız ve açıklamadığınız zamanlarda öğrencilerin hata yapmasına şaşırmayın.

Kaynak: www.pexels.com