Konu 3: İyi Uygulamalar, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Kaynak: www.pexels.com

Yapın:

  • Öğrencilere bilgiler hakkında eleştirel düşünmeyi, kaynakları değerlendirmeyi, problemleri belirlemeyi ve bunları çözmek için etkili teknikleri nasıl izleyeceklerini öğretin.
  • Onları geleceğe hazırlayın – Gelecekteki istihdamda problem çözme anahtar bir beceri olacaktır. Öğrenciler teknolojiyi kişisel eğlence için nasıl kullanacaklarını zaten biliyorlar; öğretmenlerin başarılı problem çözme için profesyonel olarak nasıl kullanacaklarını öğretmeleri gerekir.
  • Oluşturun, yalnızca tüketmekle kalmayın – Öğrenciler, oluşturma sürecine bizzat katılarak okuduklarını veya gördüklerini daha iyi anlayabilir: videolar, resimler ve sesler sunmaya çalışın. Öğrencilere hangi dijital araçları kullanmak istediklerini seçme şansı vermek, öğrenme sürecini farklılaştırmaya ve ilerletmeye yardımcı olur.

Yapmayın:

  • Dersi doğaçlamayın. Problem çözme becerilerini öğretmek, belirli adımlar ve teknikler içeren planlı, yapılandırılmış bir öğretim materyali gerektirir. Adım adım ne yapılacağını yazmadığınız ve açıklamadığınız zamanlarda öğrenciler anlayamayabilir.
  • Sınıfı sadece ders ve teoriye dayandırmayın, yaratıcı ve çoğunlukla etkileşimli olmaya çalışın. Uygulamalı etkinlikler ve pratik eğitim, problem çözme becerilerini öğretmenin en iyi yoludur.
  • Sorun çözme vaka çalışmaları / alıştırmalar / faaliyetler için onlara tek yönlü bir çözüm sunmayın. Onlara problem çözmede alternatif, yaratıcı düşünme ve çok perspektifli bir bakış açısı öğretmeye çalışın.

Kaynak: www.pexels.com