Konu 3: İyi Uygulamalar, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

İyi Uygulamalar, Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler

Yapın

  • Öğrencilerin iç ilişkilerin keyfini çıkarmasını ve kolaylaştırmasını sağlamak için rahat, motive edici ve işbirliğine dayalı bir iklim yaratın.
  • Esnek olun ve öğrencilerin tutumlarını gözlemleyerek içeriği, faaliyet türlerini veya öğretim stratejilerini belirli bir gruba göre değiştirin ve/veya uyarlayın
  • Öğrendikleri dijital bilgi ve içerik becerilerini ele almada gerçek hayattaki uygulamaları vurgulayın.

Yapmayın

  • İleri düzeydeki öğrencilerin ilgisini kaybetmeyin. Onlara ek içerik sağlayın (ör. Bulut depolama hizmetleri aracılığıyla doküman paylaşımı ve ortak çalışma).
  • Hatalara veya yavaş öğrenme ilerlemesine olumsuz tepki vermeyin. Hatayı normalleştirin ve öğrenme sürecinde önemli bir unsur olarak gösterin.
  • Öğrencilerinizin ilerlemeleriyle ilgisiz hissetmelerini sağlayacak gerçekçi olmayan beklentiler ve hedefler belirlemeyin.