Konu 3: İyi Uygulamalar, Yapılması & Yapılmaması Gerekenler

İyi Uygulamalar, Yapılması & Yapılmaması Gerekenler

Yapın

  • Çok teknik olmayan, basit dijital iletişim terminolojisini kullanın
  • İlişkisel anlayışı artırmak için dijitali giğer bencer ve bilinen iletişim kavramları ile karşılaştırıp kıyaslayın
  • Öğrencilerin etkileşimlerini artırmak için iletişim güvenliği, e-posta, video araçları ve sosyal medya ile ilgili kendi deneyimlerini anlatmalarına fırsat verin.

Yapmayın

  • Öğrendikleri iletişim becerilerini adlandırarak öğrenen öğrencilerin öz farkındalıklarını geliştirmeyi kaçırmayın.
  • Değerlendirmeyi sadece bir notlama yöntemi olarak değil, öğrencinin öğrenme hedeflerine yönelik ilerlemesini izlemenin bir yolu olarak düşünün.

Kaynak: www.pexels.com