Konu 2: Göçmen entegrasyon eğilimleri

IOM’a göre: Entegrasyon “göçmenlerin hem bireyler hem de gruplar olarak topluma kabul edilme sürecidir. Kabul eden bir toplumun kabulü için özel gereklilikler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir; ve entegrasyon sorumluluğu belirli bir gruba değil, birçok aktöre aittir: göçmenlerin kendileri, ev sahibi hükümet, kurumlar ve topluluklar ”.

Kaynak: www.pexels.com

Bir sivil toplumun göçmen entegrasyonunu teşvik etmek için neler yapabileceğine dair bazı örnekler şunlardır:

  • Yeni göçmenler için karşılama programlarını teşvik etmek: Alıcı ülke, kültürü vb. hakkında bilgi sağlayan programlar, mentorluk girişimleriyle ilgili programlar ve çeşitli düzeylerde dil kursları sağlamak gibi.
  • Kabul eden ülke toplumunun, özellikle kültürlerarası anlayışı ve çeşitliliği kabul etmesini teşvik ederek göçmenleri entegre etmeye veya göç akışlarıyla ilgilenmeye hazır olmasını artırmak.
  • İstihdama erişimi teşvik etmek: Göçmen ihtiyaçlarına ve eğitim düzeylerine göre özelleştirilmiş kapasite geliştirme eğitim programları sunarak göçmen beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, savunmasız gruplar, gençler ve kadınlar için işgücü entegrasyonunu teşvik etmek, serbest meslek ve girişimciliği artırmak. Başka bir bakış açısıyla, çalışanların göçmenleri iş gücüne daha iyi dağıtmaları ve entegre etmeleri için eğitmek vb.

Bir sivil toplumun göçmen entegrasyonunu teşvik etmek için neler yapabileceğine dair bazı örnekler şunlardır:

  • Eğitim: Çeşitliliği karşılamak, sosyal dışlanmayla mücadele etmek, hem genel olarak öğretmenlere hem de okul personeline ve doğrudan öğrencilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için okul müfredatına temel ilkeleri dahil edin. Ayrıca, okul personeline göçmenlere yönelik didaktik metodolojiler ve pedagojiler konusunda özel eğitim verilmesi.
  • Kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak: Göçmenlerin kamu kurumlarına ve konuksever alanlara erişiminin teşvik edilmesi, çeviri hizmetleri ve bilgilendirme materyallerinin yanı sıra göçmenler için “tek elden mağazalar” sağlanması.
  • Sivil ve politik katılımı teşvik edin: Vatandaşlığa erişim hakkında bilgi sağlayın, ya göçmenlerin vatandaşlığını geliştirmek için eğitim kurslarını teşvik edin (dil, kültür vb. ile ilgili) ya da göçmenlerin ulusal politikaların geliştirilmesine, özellikle de göç sorunları ile ilgilenenlere katılmalarını sağlayın.
Picture13

Kaynak: www.pexels.com