Konu 2: Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

  • Bir görevin farklı aşamalarının nasıl görünmesi gerektiğini göstermek için öğrencilerinize önceden örnekler sunmayı düşünün.
  • Oyunlaştırma ve dijital güvenlikle ilgili rol oynama gibi katılımcı ve motivasyonel yaklaşımlar sağlayın.
  • Öğrencilere yeteneklerinin ötesinde şifre, gizlilik ve yedekleme etkinlikleri ile meydan okuyun ve onları başarıyla uygulamalarına destek olun.
  • Öğrencileri, katılımlarını artırmak için çevrimiçi güvenlik, dijital ayak izi, çevrimiçi tehditler ve dolandırıcılıklarla ile ilgili kendi bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik edin.
  • Öğrenciler arasında merak, sorgulama, analiz, sentez, perspektif oluşturmayı uyaran öğrenme stratejilerini kullanmak öğrencilerin ilgisini sürdürmeye yardımcı olacaktır.