Konu 2: Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

Öğrencilerin yaşamda karşılaşılan gerçek hayattan örnekler hakkında tartışma fırsatı yaratarak problem çözme motivasyonunu artırın.

İlgi çekecek ve onlara dijital problem çözme aktiviteleri hakkında uygulamalı bir deneyim yaşatacak şekilde öğrenciler için videolar ve eğitici video içerikleri oluşturun.

Sınıfta öğrenme için web içeriğini iyileştirin.

Öğrencilere problem çözme stratejilerini, tekniklerini geliştirmek için problem çözme yönetim araçlarını kullandırın ve sunun.

Kaynak: www.pexels.com