Konu 2: Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

  • Konuyu öğretmek için dijital görsel-işitsel yardım sağlayın ve kullanın, kaynakları öğrencilerle ve öğrenciler arasında paylaşın ve öğrenciler için bloglar, wiki’ler ve çevrimiçi platformlar kullanın.
  • Sınıfta kullanım için dijital görüntüleri kullanın ve öğrencileri daha etkili bir şekilde aktif tutmak ve teşvik etmek için örnek çalışmalar yapın ve örneklerle dolu olan video içeriği ve infographics kullanın.
  • İşlemle ilgili gerçek hayattan örneklerle sunumlar ve eğitim oturumları oluşturun ve sunun.
  • Kendi gelişimleri için alıştırmalar, örnekler, faaliyetler ve geri bildirimlerle dijital bir e-portföy oluşturun.

Kaynak: www.pexels.com