Konu 2: Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

İyi Uygulamalar, Yapılması & Yapılmaması Gerekenler

  • Kendi öğretim materyallerinizi geliştirmeyi veya mevcut materyalleri Creative Commons Lisansı ve / veya Kullanım Koşullarına göre kullanmayı / uyarlamayı düşünün (Konu 4’e bakınız).
  • Öğrenci merkezli pratik bir yaklaşım uygulayın:

oKısa teorik tanıtımlar sunun ve pratik faaliyetlere / görevlere odaklanın

oDersin içeriğini öğrencilerinizin ön bilgi ve becerilerine uyarlayın

  • Gerçek yaşamın bağlamsallaştırılmış durumlarında sunulan, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek dijital iletişim becerileri görevlerine dayalı pratik faaliyetleri kullanın.
  • Belirli faaliyetler seçin: Öğrenciler tarafından halihazırda ifade edilen ihtiyaçlara, ilgi alanlarına ve endişelere cevap veren faaliyetler.
  • Öğrenim sürecinde öğrencinin dijital güvenini, kişisel değerlendirmesini ve sorumluluğunu güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan içerikler sunun.