Konu 2: Stratejiler, Yönteler ve Teknikler

Stratejiler, Yönteler ve Teknikler

  • 9’a kadar olan rakmalar yazdırılmalıdır ve sırasıyla 9’a kadar sayılmalıdır. Sırasıyla yazma ve okuma sağlanmalıdır.
  • 1’den 20’ye kadar olan sayılar bireyler tarafından yazdırılıp saydırılmalıdır. Bunu yapabilenlere 20’den geriye doğru da saydırılmalıdır.
  • Somut nesnelerle bağdaştırılan sayılar gösterilmelidir (örneğin; kalemler, Maslar, vb.).
  • Bağdaştırılan nesnelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapılmalıdır ve not aldırılmalıdır. Not aldırılırken ‘+’, ‘-’, ‘=‘ gibi sembollerin kullanılması desteklenmelidir.
  • Dijital saat üzerinden saatlerin nasıl okunacağı gösterilmeli ve bu saatlerle ilgili örnekler verilmelidir. Örnekler verildikten sonra basit alıştırmalar yapılmalıdır ve bütün tam saatler sırasıyla okutulmalıdır.
  • Analog saatte ise akrep ve yelkovan tanıtılmalıdır. Saatlerin gösteriminde akrep ve yelkovanın ne konumda duracağı anlatılmalıdır.
  • Yönler öğretilirken kişi aktif konumda tutulmalıdır ve kişiye somut nesneler üzerinden örnekler verilmelidir.
  •