Konu 2: Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

Stratejiler, Yöntemler ve Teknikler

 • Kişilere birlik ve onluk kavramını somutlaştırmak için 10 tane birliğin 1 tane onluğa karşılık geldiğini nesnelerle bağdaştırarak ifade ederiz. Bazı iki basamaklı sayıların onluk ve birlik şeklinde çözümlemelerini yaparız.
 • İlk olarak öğretmenler 100’e kadar sayıları sayar. Daha sonra beraber sayılır ve bu sayılar kişilere not ettirilir.
 • İlk önce çarpma işlemi tanımlanır. Çarpma işleminin karmaşık toplamlar için gerekli olduğundan bahsedilir. Basit çarpma alıştırmaları sözel olarak yapılır.
 • Çarpım tablosu öğretilir ve çarpım tablosunun püf noktasından bahsedilir. Örneğin; 2 x 4 ile 4 x 2’nin aynı sonucu verdiğini söyleyebiliriz.
 • İlk önce bölme işlemi tanımlanır. Bölme işleminin somutlaştırılması için 10 dilim ekmeği 5 kişiye nasıl paylaştırılması konusunda kişilerle fikir alışverişinde bulunabiliriz.
 • Bölme işlemine örnek oluşturmak için 14/2 kullanılabilir.
 • 1) 14’ün içinde kaç tane ‘2’ vardır?
 • 2) 2 x 7=14
 • 3) O zaman 14’ün içinde 7 tane ‘2’ vardır diyebiliriz.
 • Bir günün içinde 24 saat olduğunu söyleriz. Bir haftanın 7 günden oluştuğunu söyleyip günleri birlikte sayabiliriz. Son olarak bir yılın içinde 52 hafta ve 365 gün olduğunu söyleyebiliriz.
 • 100 €’a kadar olan bozuk paralarla ve banknotlarla alıştırma amaçlı işlemler yapabiliriz. Örneğin; 5 tane 10 € var. ‘Toplam kaç param var?’ gibi sorular sorabiliriz. Bu alıştırmaları yaparken paraları kullanmak önemlidir.
 • Yarım ve çeyrek kavramlarını ekmek örneği üzerinden gösterebiliriz. Daha sonra bunu saate uyarlarız. Örneğin; bir çeyrek 15 dakikayı, iki çeyrek 30 dakikayı ifade eder gibi.
 • Bahsi geçen yer edatlarını bir kutu ile gösterebiliriz. Örneğin; kitap kutunun içine konup yeri sorulabilir.

Video 1

Video 2