Konu 2: Göçmen nüfusu (toplam / dağıtım / doğum ülkesi / cinsiyet / yaş / vb.)

Almanya, 2017 yılında en fazla toplam göçmen sayısını bildirdi (917.1 bin), bunu İngiltere (644.2 bin), İspanya (532.1 bin), Fransa (370.0 bin) ve İtalya (343.4 bin) takip etti. Almanya ayrıca 2017’de (560,7 bin) en fazla göçmen olduğunu bildirdi. Bunu İspanya (368,9 bin), İngiltere (359,7 bin), Fransa (312,6 bin), Romanya (242,2 bin) ve Polonya (218,5 bin) izledi. AB Üye Devletlerinin toplam 22’si 2017’de göçten daha fazla göç bildirdi, ancak Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya’da ülkeden göç edenlerin sayısı ülkeye göç edenlerin sayısından fazla *.

Kaynak: www.pexels.com

*Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)

  • 2017 yılında göçmenlerin AB Üye Devletleri’ne cinsiyet dağılımı ile ilgili olan araştırmaya göre, erkek nüfusu kadınlardan biraz daha fazladır (% 46’ya kıyasla% 54).
  • 2017 yılında AB Üye Devletleri’ne göçmenler, ortalama olarak, varış ülkelerinde ikamet eden toplam nüfustan çok daha gençti. 1 Ocak 2018’de, AB-28’in toplam nüfusunun ortanca yaşı 43,1 yıl iken, 2017’de AB-28’e göçmenler için 28,3 yıl idi.
  • Doğduğu ülke ile ilgili olarak, 1 Ocak 2018’de bir AB Üye Devletinde yaşayan AB-28 dışında 38.2 milyon kişi doğarken, bulundukları ülkeden farklı bir AB Üye Ülkesinde doğan 21.8 milyon kişi vardı ve bu kişler ikamet ediyordu.

*Eurostat, Göç ve göçmen nüfus istatistikleri, 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)