Konu 2: Değerlendirme ilke ve yönergeleri

Değerlendirme ilke ve yönergeleri

Değerlendirme İlkeleri

KullanılabilirlikDeğerlendirme, değerlendirmeyi hedefleyen kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarına yöneliktir.

  Uygulanabilirlik: Değerlendirme gerçekçi, iyi düşünülmüş, diplomatik ve maliyet-bilinçli bir şekilde yapılır.

  Uygunluk: Değerlendirme yasal, etik ve değerlendirmede yer alanların ve sonuçlarından etkilenenlerin refahı dikkate alınarak yapılır.

  Doğruluk: Değerlendirme geçerli ve kullanılabilir bilgiler üretir ve yayar.

Değerlendirme Yönergeleri

İlgililik: Bir kalkınma müdahalesinin amaçlarının faydalanıcıların gereksinimleri, ülke ihtiyaçları, küresel öncelikler ve ortakların ve bağışçıların politikalarıyla ne ölçüde tutarlı olduğu.

  Etkililik: Kalkınma müdahalesinin amaçlarına, göreceli önemleri dikkate alınarak ne ölçüde ulaşıldığı veya ulaşılması beklendiği.

  Yeterlilik: Ekonomik olarak kaynakların / girdilerin (fonlar, uzmanlık, zaman vb.) sonuçlara nasıl dönüştürüldüğünün ölçüsü.

  Sürdürülebilirlik: Büyük kalkınma yardımı tamamlandıktan sonra kalkınma müdahalesinden elde edilen faydaların devamı.

  Etki: Doğrudan veya dolaylı olarak, amaçlanan veya amaçlanmayan bir geliştirme müdahalesiyle üretilen olumlu ve olumsuz, birincil ve ikincil uzun vadeli etkiler.