Konu 2: Kaliteli öğretim materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi ilkeleri

Kaliteli öğretim materyallerinin seçimi ve geliştirilmesi ilkeleri

Öğretim materyalinin kalitesi

Düzenli ders gözlem sistemi vardır, örneğin koordinatörler veya akademik yöneticiler eğitimcileri, özellikle de daha az deneyimli eğitimcileri ve öğretim materyallerini gözlemler ve daha sonra dersi onlarla tartışırlar.

Sistem, farklı amaçlar için bu farklı türde ders gözlemlerinin bir karışımını içerir.

Ders gözlemleri ve geri bildirimleri için eğitimcilerin bilgilendirildiği açık kriterler vardır.

Farkındalık yaratma ve geliştirme amacıyla akran gözlemi için fırsatlar ve prosedürler de vardır, yani birbirini gözlemleyen öğretmenler, daha deneyimli öğretmenleri gözlemleyen daha az deneyimli öğretmenler gibi.

Öğretim materyallerindeki zayıflık alanları, gözlemlerden sonra belirlenir, ör. hizmet içi eğitim, takip danışmanlığı vb. gibi.