Konu 2: Arabuluculuk ve Barışı Koruma

Kültürel arabuluculuk ve etnik gruplar arası ilişkiler

En geniş anlamıyla “arabuluculuk”, anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için taraflar arasındaki bir anlaşmazlığa aracılık etmek anlamına gelir. Bu tür ‘arabuluculuk’ genellikle politik ve endüstriyel anlaşmazlıklarda olduğu gibi iç alanda da ortaya çıkar.

Dil kullanımı alanında ‘arabuluculuk’, ilgili ve eşit derecede önemli bir anlama sahiptir, yani insanların farklı dilleri konuştuklarında, belirli terimleri veya kavramları anlamadıklarında veya yeni durumlar ve fikirlele uğraşırken birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olma anlamına gelmektedir.

Kim o? Bir tercüman? Bir sosyal çalışan? İnsani yardım görevlisi?

Profesyonel rolü için bilinen bir tanım yok.
Düzenlenmiş bir meslek değil.
Resmi nitelik yok.
Etik kural yok.
Parçalanmış.