Konu 2: Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu hakkında Eylem Planı

Avrupa Komisyonu, 7 Haziran 2016’da üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu haskkında bir Eylem Planı kabul etmiştir. Eylem Planı, Üye Devletlerin entegrasyon politikalarını geliştirme ve güçlendirme çabalarını desteklemek için kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır ve Komisyon’un bu konuda uygulayacağı somut önlemleri açıklamaktadır. AB’deki tüm üçüncü ülke vatandaşlarını hedeflerken, mültecilerin karşılaştığı belirli zorlukları ele almak için eylemler içermektedir.

Eylem Planının temel politika öncelikleri:

  • Üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyonu için destek sağlanması (yerel topluluklar için ayrılış öncesi ve varış öncesi önlemler)
  • Entegrasyonu teşvik etmek için eğitim ve öğretim sağlanması
  • İstihdamın teşviki ve mesleki eğitime erken entegrasyon
  • Yeterli ve uygun fiyatlı barınma ve sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlere erişimin teşvik edilmesi
  • Üçüncü ülke vatandaşlarının toplum ve toplumsal yaşamın her alanına tam katılımının teşvik edilmesi