Konu 1 : Çeşitlilik, uzlaşma ve sosyal uyumu teşvik eden çok kültürlü / kültürler arası beceri ve yeterlilikler

KÜLTÜREL DEĞERLERE DUYARLI EĞİTİM ANLAYIŞI BENİMSEME

Öğrencilerin kültürlerini, duygusal ve sosyal altyapılarını, bilişsel şemalarını, deneyimlerini ve dil, etnisite gibi farklı kültürel değerlerini eğitim sistemlerine, öğrenme ve öğretme süreçlerine dahil ederek, tüm öğrencileri üst düzey becerilere sahip bir şekilde yetiştirmeye yönelik eğitim; Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim (KDDE)’dir. Öğrenenlerini bir KDDE merceği aracılığıyla iyi anlayan eğitimciler, yaşamlarının sosyal ve kültürel gerçeklerini tanırlar. Farklı grupların çocuklar ve yetişkinler arasındaki etkileşimleri nasıl görebildiğini ve çeşitli etnik grupların problem çözmedeki toplumsal ve işbirlikçi çabalarına nasıl değer verdiğini anlarlar.

Tara Yosso, öğrenenleri ve ailelerini açık bir mercekle görmek yerine, sayısız “kültürel zenginlik” biçimlerini (istek uyandıran (umutlar ve hayaller)), dilsel, ailesel, sosyal, gezinme ve direniş biçimlerini tanımalarını, eğitimcilerin öğrencilerini güçlendirmesi için daha iyi olmasını sağlayacaktır. Sonuçta, KDDE’nin etkili bir şekilde uygulanması, öğrencilerin akademik başarısını, kültürel yeterliliğini ve eleştirel bilincini geliştirmeye yardımcı olur.

Eğitimciler olarak kültürün eğitimde bir rolü olduğunu anladığımızda ve öğrencilerimizin kültürleri ve inançları hakkında aktif olarak bilgi sahibi olduğumuzda, göçmenlerimize önemli ve değerli olduklarını bilmelerini sağlıyoruz ve bu da sosyal uyumu teşvik ediyor.