Konu 1: AB’ye göçün ana menşei ülkeleri ve kök nedenleri

 • Genel bir not olarak göç, göçmenlerin kökenleri açısından çok daha çeşitli hale gelmiştir. Hem uluslararası hem de Avrupa düzeyinde, çoğu göç akışı kıtasaldır.
 • Tüm dünyada mülteci sayısı sürekli artmaktadır. Mültecilerin büyük bir kısmı varış noktalarını ülkelerine komşu ülkelerde arıyor.
 • 2015 yılından bu yana Avrupa, sözde “mülteci ve göçmen krizi” ile, artan sayıda sığınmacı ile uğraştı.
 • Sayılarla ifade edecek olursak, 2018 yılında Avrupa ülkeleri ulusal ve AB programları yoluyla 26.852 mülteci almıştır.
 • Aynı zamanda, AB’de sunulan binlerce göçmen yasadışı bir şekilde yıllık olarak kendi ülkelerine geri dönerken, birçoğu koşulları değiştiği sürece gönüllü olarak geri dönmektedir (örneğin, çalışmaların sonu, ailevi nedenler, istihdam).

Göçün temel nedenleri ve itici güçleri temel olarak itme ve çekme faktörleri arasında ayırt edilir. Şiddet, zulüm veya kıtlık gibi itici faktörler esas olarak ‘zorunlu’ göç durumlarında tanımlanır. Kişileri yabancı bir ülkeye çeken daha iyi ücretler, maaşlar veya katı güvenlik ağları gibi çekme faktörleri, gönüllü göçe egemendir.

Göçün en yaygın olarak göze çarpan makro faktörleri arasında:

 • Demografik eğilimler,
 • Çatışma / güvensizlik,
 • İklim değişikliği,
 • Mevcut göçmen ağları,
 • Coğrafi ve tarihsel faktörler vardır.

Bireysel ve zorunlu olmayan göç kararlarında merkezi bir rol oynayan faktörler şunlardır:

 • Gelirle ilgili,
 • Becerilerle ilgili,
 • Özlemleri,
 • Risk yönetimi.

Ana menşei ülkeler hakkında bir fotoğraf:

Uluslararası Göçmen Stoku 2019’a göre, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (DESA) Nüfus Bölümü tarafından yayınlanan bir veri seti:

2019 yılında, bölgesel olarak Avrupa, en fazla sayıda uluslararası göçmene (82 milyon) ev sahipliği yapar, bunu Kuzey Amerika (59 milyon) ve Kuzey Afrika ve Batı Asya (49 milyon) takip etmektedir.

Doğdukları yerle ilgili olarak, tüm uluslararası göçmenlerin üçte biri sadece on ülkeden, Hindistan’ın önde gelen ülkesi olup, yurtdışında yaşayan yaklaşık 18 milyon kişiyi oluşturmaktadır. Meksika’dan gelen göçmenler ikinci büyük “diaspora” yı oluşturdu (12 milyon), ardından Çin (11 milyon), Rusya Federasyonu (10 milyon) ve Suriye Arap Cumhuriyeti (8 milyon) izledi.

İlgili videoyu izleyin

En büyük diaspora nüfusuna sahip yirmi ülke veya menşe bölgesi (milyonlar).

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı