Konu 1: Göçle ilgilenen kilit paydaşlar

  • Geçerli göç akışları yoğun uluslararası işbirliği ve uluslararası örgütlerin aktif katılımını gerektirir. Özellikle, AB aşağıdaki Ulusal Örgütlerle yakından çalışmaktadır:

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı dahil (UNHCR), Birleşmiş Milletler (UN)– AB, AB üyesi olmayan ülkelerde sığınma kapasitesinin artırılması ve mülteci korumasının artırılması yönünde UNHCR ile mülteci ve iltica sorunları ve politikalarıyla ilgilenme konusunda yakın işbirliği yapmaktadır.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)- Göç, kalkınma, insani müdahale ve insan hakları konularında işbirliğini artırmak için, üç Avrupa Komisyonu hizmeti (DG HOME, DG DEVCO, DG ECHO) ve Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) Temmuz 2012’de IOM ile stratejik ortaklık için bir çerçeve oluşturdu. Bu işbirliğinin temel kapsamı, hem göçmenler hem de toplum için iyi yönetilen bir uluslararası göç çerçevesi oluşturmaktır.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), ve diğer birçok uluslararası organizasyon ve küresel süreç.

İlgili Videoyu izleyin