Konu 1: Göç akışlarına ilişkin genel veriler, istatistikler ve bilgi formları Üye olmayan ülkelerden AB’ye göç – İstatistikler

  • Eurostat’a göre, 2017’de üye olmayan ülkelerden AB’ye göç 2,4 milyon oldu. 2017 yılında toplam 4.4 milyon insan AB – 28 Üye Devletlerinden birine göç ederken, en az 3,1 milyon göçmenin AB Üye Devletinden ayrıldığı bildirildi*.
  • 2017 yılında bu 4.4 milyon göçmen arasında, tahmini olarak 2.0 milyon AB üyesi olmayan ülke vatandaşı, göç ettikleri ülkeden farklı bir AB Üyesi Devletin vatandaşlığına sahip 1.3 milyon kişi, bir AB Üyesine vatandaşlıkları olan devletlere göç eden yaklaşık 1.0 milyon kişi (örneğin, geri dönen vatandaşlar veya yurtdışında doğan vatandaşlar) ve yaklaşık 11 bin vatansız insan vardı.
  • 2017 yılında, AB üyesi olmayan ülkelerden AB-28’e göç eden tahmini 2,4 milyon göçmen vardı. Ayrıca, daha önce bir AB Üye Devletinde ikamet eden 1.9 milyon kişi başka bir Üye Ülkeye göç etti*.

İlgili Videoyu izleyin

  • 1 Ocak 2018’de üye olmayan bir ülkenin vatandaşı olan bir AB Üye Devletinde ikamet eden kişi sayısı, AB-28 nüfusunun% 4.4’ünü temsil eden 22.3 milyon idi. Buna ek olarak, 1 Ocak 2018’de AB Üye Devletlerinden birinde yaşayan başka bir AB Üye Devletinin vatandaşlığına sahip 17,6 milyon kişi vardı.
  • 21. yüzyılın başından beri, bugünün 28 AB Üye Devletinde yaşayan göçmen ve mobil AB vatandaşlarının sayısı yaklaşık %60 arttı: 2000 yılında 34 milyondan (veya toplam AB nüfusunun% 6.9’u) 2017 yılında 57 milyona (veya% 11.1).
  • Bunlar arasında yaklaşık 20 milyon kişi başka bir AB Üye Devletinden gelirken, 37 milyonu üçüncü ülke vatandaşı ve doğum yeri AB dışında olan AB vatandaşlığıdır*.