Konu 1: Değerlendirme araçlarıyla değerlendirme ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik geri bildirim alma

Değerlendirme araçlarıyla değerlendirme ve öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik geri bildirim alma

Etkileşimi ve değerlendirme araçlarının kullanımını teşvik eden bir sınıf kültürünün oluşturulması.

Öğrenme hedeflerinin oluşturulması ve öğrencinin bu hedeflere yönelik ilerlemesinin izlenmesi.

Farklı öğrenci ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli öğretim yöntemlerinin kullanılması.

Öğrenci anlayışını değerlendirmek için çeşitli yaklaşımların kullanılması.

Öğrencilerin performansı ve belirlenen ihtiyaçları karşılamak için öğretimin uyarlanması hakkında geri bildirim.

Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı.

Kaynak: https://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf

Figure: 6 Assessment tools