Konu 1: Avrupa Göç Gündemi

Avrupa Komisyonu, 2015 yılında, acil zorlukları ele almayı ve AB’yi orta ve uzun vadede düzensiz göç, sınırlar, iltica ve yasal göç konularındaki sorunlarla daha iyi başa çıkacak araçlar ile donatmayı amaçlayan kapsamlı bir Avrupa Göç Gündemi’ni tanıttı. Bu bağlamda, Avrupa Göç Gündemi, Avrupa Komisyonu, AB ajansları ve Üye Devletler için göçün yönetilmesi için ana kılavuzdur. Bu Gündem, yeni yasalar, yeni koordinasyon ve işbirliği sistemleri ve AB’den doğrudan operasyonel ve finansal destek dahil olmak üzere yeni bir AB göç altyapısını birleştirmektedir.

Hala boşluklar olmasına rağmen, son yıllarda kaydedilen ilerleme çok önemlidir.

Kaynak: www.pexels.com

Source: www.pexels.com

Avrupa Göç Gündemi kapsamında temel ilerleme *:

  • AB’ye düzensiz sınır geçişleri 2018’de 150.000’e düştü.
  • AB eylemi hayat kurtarmaya yardımcı oldu: denizlerdede yaklaşık 760.000 kişinin kurtarılması ve 2015’ten bu yana Nijerya çölünde 23.000’den fazla göçmenin kurtarılması.
  • Sıcak noktalar önemli yerlere hızlı ve verimli bir şekilde destek sağlamak için operasyonel bir model olarak kurulmuştur. Beş sıcak nokta Yunanistan’da ve geri kalan dördü İtalya’da faaliyet göstermektedir;
  • Krizin başlamasından bu yana AB göç için iç fonlama iki kattan fazla arttı ve 10 milyar Euro’nun üzerine çıktı; – AB içinde 34.700 kişi özel planlarla İtalya ve Yunanistan’dan taşındı. 1.103 kişi de 2018 yazından beri gönüllü yer değiştirme altında taşındı.
  • Yeni Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı, Üye Devletlerin AB dış sınırlarını korumalarını desteklemiştir.
  • AB, 2015 yılından bu yana yaklaşık 63.000 kişinin yeniden yerleştiği uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilerin yeniden yerleştirilmesinin yasal yolunu Üye Devletlere yükseltti.

* Avrupa Göç Gündeminin Uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu, Avrupa Komisyonu Brüksel, 16.10.2019

Avrupa Göç Gündemi kapsamında temel ilerleme *:

  • AB, üçüncü ülkelerdeki milyonlarca mülteciye koruma ve destek sağlamıştır: – Türkiye’deki Mülteciler için Yardım Merkezi teslimi şu şekildedir: Türkiye’de 90 proje yürütülüyor ve günde yaklaşık 1,7 milyon mülteciyi destekliyor ve yeni okullar ve hastaneler inşa ediliyor.
  • Suriye Krizine cevaben AB Bölgesel Güven Fonu, Suriyeli mültecilere, ülke içinde yerinden olmuş kişilere ve bölgedeki topluluklara ev sahipliği yapan sağlık, eğitim, geçim kaynakları ve sosyo-ekonomik destek sağlayan 75’ten fazla proje sunmaktadır.
  • Afrika için AB Güven Fonu altında 26 ülkede 210 proje, 5 milyondan fazla savunmasız insana temel destek de dahil olmak üzere somut sonuçlar vermektedir.

* Avrupa Göç Gündeminin Uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu, Avrupa Komisyonu Brüksel, 16.10.2019