Konu 1: Öğretmenler ve eğitimciler (gönüllüler) için yeterlilik değerlendirme araçları ve becerileri

Öğretmenler ve eğitimciler (gönüllüler) için yeterlilik değerlendirme araçları ve becerileri

ÖĞRETME TEKNİKLERİ

 Kullanılan öğretim yöntemleri, kurumun ders programlarında ayrıntıları verilen amaç ve içeriklerle uyumludur.

Öğretmenler ve kurs katılımcıları için metodoloji ve öğretim yaklaşımı konusunda açık kurallar vardır.

Kullanılan öğretim yöntemleri aşağıdakilere uygundur:

Öğrencinin kültürel ve akademik geçmişi,

Katılımcıların dil seviyesi ve sınıf profili,

Bireylerin ve grupların ihtiyaçları.

Kullanılan öğretim yöntemleri ve yaklaşımları, kurumun bilgi ve müfredatında tarif edilenlere karşılık gelir.

Her ders sırasında öğrenme hedefleri net bir şekilde öğrencilere iletilir

Her dersin içeriği (konular, iletişim becerileri, dilbilgisi, kelime bilgisi vb.) aşağıdakilerle ilgilidir:

Öğrencilerin arka planı ve

Onların dil öğrenme ihtiyaçları.

Öğretmenler ve eğitimciler, derslerini öğrencinin özel profiline ve ihtiyaçlarına göre uyarlamaya çalışırlar.