Konu 1: Basit kurallar

Basit kurallar

  • Bireyin yeteneklerini arttırmak için birlik ve onluk kavramları öğretilir.
  • Kişilerin 100’e kadar sayması geliştirilir ve sayılarla ilişkisi güçlendirilir.
  • Kişilere ‘ x’ ,’/’ sembolleri tanımlanır.
  • Bir yılın kaç haftadan ve günden ve bir günün kaç saatten oluştuğu öğretilir.
  • 100 €’ya kadar olan bozukluklar ve banknotlar öğretilir.
  • Yarım ve çeyrek kavramları anlatılır ve bunlar saatlere uyarlanır
  • Arasında, içinde, dışında, ortasında, ilerisinde, gerisinde, aşağısında, üstünde gibi yer belirtme edatları öğretilir.