Konu 1: Alfabe

Ünite Progress
0% Complete

1.Harflerle sesleri eşleştirme

2.Basit günlük ifadelerde tek kelime üzerinden sesleri tanıtma

3.Bir görsel ile ona ait ismin harflerini karışık olarak verip düzelttirme /Güdümlü yazma çalışması yaptırma

  •  

NOT: Harf öğretiminde 2019 Türkçe Öğretim Programında yer alan «e,l,a,k,i,n» ; «o,m,u,t,ü,y» ; «o,r,ı,d,s,b» ; «z,ç,g,ş,c,p» ; «h,v,ğ,f,j» harf gruplamalarının sırası takip edilmelidir.

  •