Konu 1: Öğretmenler ve eğitimciler için yeterlilik değerlendirme araçları ve becerileri

Öğretmenler ve eğitimciler için yeterlilik değerlendirme araçları ve becerileri

Öğretim Tarzı

Öğretmenler hedef dili uygun ve doğru bir şekilde kullanmalıdır.

Öğretmenler ders katılımcıları arasındaki sosyal, kültürel ve akademik geçmiş, okuryazarlık düzeyi ve öğrenme stili gibi öğrenmelerini etkileyebilecek farklılıkların farkında olmalıdır.

Derslerde öğretmenler tarafından yüksek düzeyde dilbilimsel ve kültürel farkındalık gösterilmelidir.

Öğretmenler, örneğin farklı dillerde ilgili kavramları ifade etmenin farklı yolları üzerinde düşünmeyi teşvik ederek, öğrencilerin diğer dillerde yeterliklerini uygulamalarına izin vermeli ve alan bırakmalıdır.

Öğretmenler çeşitli teknikler kullanmalı ve katılımcıları uygun olduğunda farklı çalışma grupları veya çiftler halinde organize etmeli ve etkinlik değişikliklerini verimli bir şekilde yönetmelidir.

Öğretmenler:

modelleri ve örnekleri hedef dilde iyi sunabilir ve gerektiğinde dil ve kültür hakkında açık bilgi verebilir,

faydalı dil ve iletişim uygulamalarını organize edebilir ve ortaya çıkarabilir,,

grubun ve bireylerin ihtiyaçlarını dengeleyebilir.

Öğretmenler her bir derste öğrencilerin bireysel  ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

Öğrenciler ve öğretmenler / eğitimciler arasında dostane ve kendinden emin bir ilişki olmalıdır.

Ders sırasındaki, öğrencilerin iletişim becerilerindeki gelişmeler ilerlediklerini göstermektedir.