Konu 1: Yönetim ilke ve yönergeleri

Yönetim ilke ve yönergeleri

  • Doğru yapmak
  • Müşteri odaklı olmak
  • Açık ve hesap verebilir olmak
  • Adil ve orantılı hareket etmek
  • İşleri düzeltmek
  • Sürekli iyileştirme arayışı