Konu 3 : Sahada / işyerinde güvenlik ve emniyet

Sahada / işyerinde güvenlik ve emniyet

İlgili şirket politikalarının kontrol listesi:

 • Çocukların ve korunmasız yetişkinlerin korunması
 • Sağlık ve güvenlik
 • Gönüllülük
 • Muhbirlik
 • Eşit fırsatlar
 • Veri koruması
 • Şikayetler
 • Finansal Yönetim
 • Eşitlik ve Çeşitlilik
 • Personel geliştirme
 • Personel atama

Fotoğraf: Adam Birkett @unsplash