Konu 2: Arabuluculuk ve Barışı Koruma

Arabuluculuk ve Barışı Koruma

Bileşik beceriler bir arabulucunun iki gerçekliğe sahip olmasını sağlar: aktif dinleme, empati (tarafların ilgi ve endişelerini anladığınızı gösterme yeteneği – sorunların sempatik keşifleri, beden dili, tekrarlama) ve sorunu yeniden şekillendirme.

Fotoğraf: Sushil Nash @Unsplash