Konu 1: Çok kültürlü beceriler

Çok kültürlü beceriler

Sosyal ve kişilerarası beceriler, eğitimcilerin sosyal durumlarda gezinmesini, sosyal ipuçlarını okumasını, başkalarına şefkat ve empati göstermesini, başkalarıyla birlikte çalışmasını ve kişiler arası çatışmaları çözmesini sağlar.

Duygusal yeterlilikler eğitimcilerin duyguları tanımasını ve yönetmesini, başkalarının duygularını ve bakış açılarını anlamalarını ve hayal kırıklığıyla baş etmelerini sağlar.

Bilişsel beceriler, eğitimcilerin benlik duygusunu yönlendiren tutumları ve inançları ve yürütme ve yürütme işlevlerini (çalışma belleği, dikkat kontrolü ve esneklik) ve engelleme ve planlama yaklaşımlarını içerir.

Kaynak: www.pexels.com