Bölüm 1: Basit Kurallar

Basit Kurallar

  • Kişilerin 1000’e kadar sayma yetenekleri gelişir ve sayılarla olan ilişkileri kuvvetlenir
  • Kişilerin 3 basamaklı sayıları kullanma yeteneği desteklenir
  • Üçte bir, çeyrek vb. Gibi kavramlar örnekler ve görselleştirmeler / resimler aracılığıyla öğrenciler için daha açık hale getirilir
  • AM ve PM kullanarak zaman hesaplaması günlük yaşam örnekleri ve simülasyonları ile güçlendirilir
  • Ondalıklı (sent vb.) para hesaplama
  • İçinde, dışında, ortasında, ötesinde, arkasında, altında üzerinde gibi yer edatlarının öğretimi
  • Tablo, grafik ve çizelge bilgisini ve temel kullanımını teşvik eder