Faaliyet 2

Ünite Progress
0% Complete

Bu etkinlik, bir grup tartışmasına başlamanın dinamik ve ilgi çekici bir yolu olan dünya kafe metodolojisinden faydalanmaktadır.

Katılımcılar her biri belirli bir konuya odaklanmak üzere 3 masaya ayrılmıştır. Her masa, masada tartışılanları yazmaktan sorumlu bir kolaylaştırıcı atar.

Her grubun sorunu konu kapsamda tartışması için 15 dakikası vardır. Gruplar bir rotasyon sürecinde farklı masaların etrafında koşarken kolaylaştırıcı sabit kalır.

Gruplar masalardaki rotasyonunu bitirdikten sonra, kolaylaştırıcılar tartışmaların sonuçlarını sunar.

Masalarda ele alınacak konular:

  • Masa 1: Göç nedir?
  • Masa 2: Göçün sebepleri nelerdir?
  • Masa 3: Göçün karşılaştığı zorluklar nelerdir?