Faaliyet 1

Ünite Progress
0% Complete

Eğitmen katılımcılara aşağıdaki soruları sorar:

  • Göçmenlerin hakları ve yükümlülükleri nelerdir?
  • İnsan haklarının tüm göçmenler için geçerli olduğunu düşünüyorlar mı?
  • Hangi insan haklarını isimlendirebilirler?
  • Göçmenlerin hakları ile ilgili herhangi bir uluslararası belgeyi adlandırabilirler mi?
  • Göçmen işçi haklarının olduğuna inanıyorlar mı?

Bu noktada eğitmen cevapları kontrol etmez, ancak katılımcılardan cevaplarını daha sonraya kadar bir kenara bırakmalarını ister.*

Bunu takiben, eğitmen aşağıdaki videoları izletir:

Kaynak: www.pexels.com

UNHCR tarafından sağlanan

UNHCR tarafından sağlanan

Not: Eğiticinin, diğer tüm vatandaşlar gibi, göçmenlerin de yürürlükteki mevzuata uymak zorunda olduğunu, haklara erişimlerinin, genel nüfusu etkilemeyen kurallar ve düzenlemelerle – ki ikamet durumu gibi – koşullandırılabileceğini vurgulaması önerilir. 

Göçmenlerin belirli haklara erişimiyle ilgili karmaşıklıkların anlaşılmasının, göçmenlerin bir tür tercihli / özel muameleden yararlandığı anlamına gelmediğinin altını çizmek önemlidir.