Ünite 1 Giriş Seviyesi1

Ünite 1

Öğrencilerin, listelenen bilgi ve becerileri basit bir matematik problemini tanımak ve bir çözüm elde etmek için kullanmaları beklenir. Basit bir matematik problemi, bir adım veya süreç boyunca çalışmayı gerektiren bir problemdir.

Sayıları ve sayı sistemini kullanma – tam sayılar

20’ye kadar sayıları okuma, yazma sıralama ve karşılaştırma

+, – ve = gibi işaretleri doğru bir şekilde tanıma ve yorumlama

Basit ölçüleri, şekilleri ve süreleri kullanma

Bozuk paraları ve banknotları tanıma ve doğru sembollerle rakamlarla yazma

12 saatlik dijital ve analog saatleri saat cinsinden okuma

Sol, sağ, ön, arka, alt ve üst dahil konum ve yönü tanımlamak için günlük kullanılan  konumsal kelimeleri kullanma

Bilgi ve verileri kullanma

Sayısal bilgileri listelerden okuma

Hesap grafiği, blok diyagram/grafik gibi basit grafikleri ve diyagramları okuma ve çizme