Ünite 4 Problem Çözme

Ünite 4

Kaynak: www.pexels.com

Mevcut Ünite, aşağıdaki alanlarda katılımcıların (göçmenlerin) problem çözme becerilerini geliştirmek için eğitmenlere (gönüllü öğrenciler) basit kurallar, araçlar, stratejiler, yaklaşımlar, öğrenme teknikleri ve metodolojileri sağlayacaktır:

  • Problem çözme için dijital araçları kullanma
  • Çevrimiçi hizmetleri problem çözme için kullanma