Ünite 4 Göçmenlere AB/Ulusal Müdahale Örnekleri

Öğretme metodolojisi:

Eğitmenler şunları yapmaya teşvik edilir:

  • Göçle ilgili AB araçlarının yanı sıra, öğrencileri AB girişimleri ve göç konusuna ilişkin farkındalık ile meşgul etmek için AB yasama çerçevesine atıfta bulunmak ve bu kaynaklara atıfta bulunmak.
  • Eğitmenler, içeriği öğrencilerin daha fazla okuma materyali sağlayarak öğrencilerin ülke bağlamlarına göre uyarlamaları ve zenginleştirmeleri için teşvik edilir.

Kaynak: www.pexels.com

Avrupa Komisyonu, işgücü piyasasına entegrasyon, istihdam, eğitim, sağlık, kültür, sosyal içerme vb. gibi çeşitli göçmen sorunlarıyla başa çıkmak için sürekli olarak revize edilen bir dizi politika ve direktif kabul etmiştir.

Mevcut yaklaşım, AB düzeyinde düzenli bir göç politikası oluşturmak için göçmen kategorisine göre sektörel mevzuatın kabul edilmesinden oluşmaktadır.

Haziran 2016’da Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin AB’de yasal olarak ikamet eden 20 milyon AB vatandaşı olmayan ülkeyi entegre etmelerini kolaylaştırmak için pratik adımlarla birlikte bir politika çerçevesi oluşturan bir eylem planı başlattı.

Mevcut enstrümanlar şunları içerir:

  • Avrupa Göç Forumu (eski adıyla Avrupa Entegrasyon Forumu),
  • the European Migration Forum (formerly the European Integration Forum),
  • Entegrasyon Web Sitesi
  • Avrupa Entegrasyon Ağı Avrupa Entegrasyon Ağı (2016’ya kadar Entegrasyonla ilgili Ulusal Temas Noktaları Ağı)

Source: www.pexels.com

Ünite İçeriği
0% Complete 0/1 Adımlar