Ünite 3 AB mevzuatı göçmenlerin kendileri için ne anlama geliyor?

Öğretme metodolojisi:

Eğitmenler, her bir konuyu aşağıdaki yollarla öğrencilere tanıtmaya teşvik edilir:

  • Göçmenlerin hak ve sorumluluklarını tanımlayan ana yasal çerçeveye genel bir bakış sağlamak. Konuyu tanımak için eğitmenlerin bu materyal hakkında ön bilgi edinmeleri önemle tavsiye edilir.
  • Öğrencileri konu ile daha iyi duyarlı hale getirmek ve haklar ve sorumluluklar üzerine bir tartışmayı kolaylaştırmak için bu ünitede sağlanan videoyu izletmek.
  • Haklar & Sorumluluklar hakkında tartışmayı teşvik etmek ve daha sonra eğitim materyaline göre geri bildirimde bulunmak.
  • Bu ünitenin işletilmesi için bu modülün sonunda sağlanan faaliyetlerin, bu faaliyetlerde sağlanan yönergelere uygun olarak uygulanması.

Kaynak: www.pexels.com

Göçmenler, bir Devletteki yasal statülerine bakılmaksızın, uluslararası insan hakları normlarına göre, herkesle aynı temel haklara sahiptir.

Göçmenlerin hak ve yükümlülükleri konusu sadece yasal açıdan değil, aynı zamanda pratik açıdan da önemlidir.

Göçmen entegrasyonu, sosyal uyum ve kabul gören toplumun göç yaklaşımıyla yakından bağlantılıdır.

Başarılı entegrasyon, göçmenlerin ve ev sahibi toplumun karşılıklı adaptasyonunu, eşitlik ve hak ve yükümlülüklerin iyi dengesini içeren iki yönlü bir süreçtir.

Kaynak: www.pexels.com

Ünite İçeriği
0% Complete 0/1 Adımlar