Ünite 3 İşlemler/Hareketler

Ünite 3

Kaynak: www.pexels.com

Mevcut Ünite, son katılımcıların (göçmenlerin) farklı çevrimiçi işlem yapma becerilerini aşağıdaki alanlarda daha da geliştirmek için eğitmenlere (gönüllü öğrenciler) Basit Kurallar, araçlar, stratejiler, yaklaşımlar, öğrenme teknikleri ve metodolojileri sağlayacaktır:

  • Hizmetler için başvuru ve kayıt yapma
  •  
  • Mal ve hizmet satın alma ve satma
  •  
  • İşlemleri/hareketlei çevrimiçi yönetme