Ünite 3 Başlıca Paydaşlar

Öğretme metodolojisi:

Eğitmenler, her bir konuyu aşağıdaki yollarla öğrencilere tanıtmaya teşvik edilir:

  • Göçle ilgilenen kilit paydaşların vurgulanması
  • Ulusal paydaşların ana hatlarını çizmek, içeriği öğrencilerin ülke bağlamlarına göre uyarlamak ve zenginleştirmek.

Kaynak: www.pexels.com

Hükümetler, ilgili paydaşların ortak faaliyetleri ve sürdürülebilir bir kalkınma için koordineli ve etkili bir yaklaşımın vurgulanması yoluyla göç sorunları ve akışları ile başa çıkmanın önemini giderek daha fazla vurgulamıştır.

Göç olgusu uzun yıllardır küresel gündemin en önemli önceliklerinde olmuştur, ilk olarak 1992 yılında Rio de Janeiro’daki Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (Dünya Zirvesi) ve ikincisi Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (ICPD) 1994 yılında Kahire’de “düzenli uluslararası göçün hem menşei topluluklar hem de gidilecek yerler üzerinde olumlu etkileri olabileceğini” kabul etti.

IOM’a göre, son on yılda, göç ve kalkınma tartışmaları uluslararası düzeyde önem kazanmıştır. Çok taraflı bağlamlarda küresel olarak kapsanan önemli çabalar arasında Genel Kurul’da Yüksek Düzeyli Diyalog, Küresel Göç ve Kalkınma Forumu ve Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Sürdürülebilir Kalkınma Siyasi Forumu bulunmaktadır.

Kaynak: www.pexels.com