Ünite 3 Giriş Seviyesi 3

Ünite 3

Öğrencilerin bireysel sorunları ele alma ve bir matematiksel içerik alanından çözümlere ulaşma bilgi ve becerilerini kullanabilmeleri beklenmektedir.

Sayıları ve sayı sistemini kullanma – tam sayılar, ondalıklar ve kesirler

  • 1000’e kadar sayma, okuma, yazma ve sıralama
  • 3 basamaklı tam sayıları toplama ve çıkarma
  • Eşdeğer formlar dahil olmak üzere üçte bir, çeyrek, beşte bir ve onda bir gibi değerleri okuyıp yazma

Basit ölçüleri, şekilleri ve süreleri kullanma

  • Ondalık formülünü kullanarak parayı hesaplama ve sentleri yazarken parayı doğru bir şekilde ifade etme, vb.
  • am ve pm kullanarak zamanı ölçme, okuma ve yazma

Bilgi ve verileri kullanma

  • Listelerden, tablolardan, diyagramlardan ve grafiklerden bilgi çıkarma ve frekans tabloları oluşturma
  • Tablolar, diyagramlar, basit çizgi grafikler ve çubuk grafikler dahil olmak üzere bilgileri uygun şekillerde düzenleme ve temsil etme