Ünite 2 Ulusal mevzuat, göçmenler için politika çerçevesi

Kaynak: www.pexels.com

Öğretme metodolojisi:

Eğitmenler, her bir konu ile öğrencileri aşağıdaki yollarla öğrenmeye teşvik etmelidir:

  • Göçmenler için ulusal mevzuat ve politika çerçevesinin tanıtılması ve gözden geçirilmesi, içeriğin öğrencilerin ülke bağlamlarına göre uyarlanması ve zenginleştirilmesi.

Kaynak: www.pexels.com

Kaynak: www.pexels.com

AB ve üye ülkeleri etkili, insani ve güvenli bir Avrupa göç politikası oluşturma çabalarını yoğunlaştırmaktadır.

AB, sığınmacılar, yüksek vasıflı işçiler, öğrenciler ve araştırmacılar, mevsimlik işçiler ve aile birleşimi için yasal göç akışlarını yönetmek için çeşitli kurallar ve çerçeveler benimsemiştir.

In parallel, Member States have established legislation frameworks and policies treating with foreigners, with asylum, integration and nationality policies, as well as anti-discrimination etc., in order to deal with migration issues.

Ünite İçeriği
0% Complete 0/1 Adımlar