Ünite 2 Çağdaş Göç Akımları

Öğretme metodolojisi:

Eğitmenler, her bir konuyu aşağıdaki yollarla öğrencilere tanıtmaya teşvik edilir:

 • Göç akışlarına ilişkin genel veri, istatistik ve bilgi formlarına genel bir bakış sağlamak Üye olmayan ülkelerden AB’ye göçİstatistikler
 • Göçmen nüfus eğilimlerini sunmak
 • Konunun karmaşıklığını kavramak için küresel göçle ilgili temel terim ve istatistikler sağlamak.
 • Öğrencileri konuyla daha iyi duyarlı hale getirmek ve daha yüksek bir etkiye sahip olmalarını sağlamak için belirli konularla ilgili videoların gösterilmesi.

Kaynak: www.pexels.com

Göç akışları verileri, bir yıl gibi belirli bir süre boyunca bir ülkeye giren ve çıkan (giriş ve çıkış) göçmen sayısını yakalar. Göç akışlarına ilişkin veriler, küresel göç modellerini ve menşe ve varış ülkelerindeki farklı faktör ve politikaların akışlarla nasıl ilişkili olabileceğini anlamak için gereklidir*.

AB, aşağıdakiler için yasal göç akışlarını yönetmek için çeşitli kurallar ve politika çerçeveleri entegre etmiştir:

 • sığınmacılar
 • yüksek vasıflı işçiler
 • öğrenciler ve araştırmacılar
 • sezonluk işçiler
 • ailenin yeniden toplanması

Diğer göç akışlarıyla ilgili olarak, AB şunları kabul etmiştir:

 • iltica taleplerini işlemek için ortak kurallar
 • Yunanistan ve İtalya’dan binlerce sığınmacının yerini değiştirme kararı
 • geri dönen kaçak göçmenler için geri kabul anlaşmaları

Kaynak: www.pexels.com