ÜNİTE 1 Tanışma

ÜNİTE 1

  İlk olarak harf öğretimi yapılacaktır. Bunun için Türkçedeki harflerin Arapçadaki karşılıkları ile verilmesi önerilir. Bu şekilde öğrencinin kafasında harfler ses olarak da oluşacak ve öğrenme hızlanacaktır.

  

  Harfler, kelime  oluşturulabilecek seviyeye gelecek kadar öğretildiğinde basit selamlaşma ifadelerinden özellikle tek kelimelik olanları göstermeliyiz.

    

  Karşılıklı konuşmada karşı tarafa kendini tanıtabilecek ifadeler öğretilmeli, birey karşı tarafın söylediklerini anlayacak seviyeye getirilmelidir.

  Ek olarak tüm bunlar konuşma ve yazma dilinde öğretilirken Türkçe noktalama ve yazma kurallarını temel düzeyde sezdirmeliyiz.

  Alfabenin ve tanışma ifadelerinin pekiştirilmesi için etkinlikler düzenlenmiştir. Bunlar uygulanarak ünitedeki konular toparlanmış olacaktır.